Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 120464Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van uitweg tbv ontsluiten perceel via de openbare weg - Torenstraat ongenummerd (nabij nr. 20a), Gassel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het realiseren van uitweg tbv ontsluiten perceel via de openbare weg (zaaknr.: Z/21/278075)

Locatie: Torenstraat ongenummerd (nabij nr. 20a) Gassel kad. bekend gemeente Grave, sectie L, nr. 01971 sectie L, nr. 01972

Datum ontvangen: 14 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277