Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 12045Beschikkingen | afhandelingGemeente Harderwijk - verlening omgevingsvergunning - herbouw bijgebouw - Duinweg 17, Harderwijk

Verleende omgevinsgvergunning (reguliere procedure)

5-1-2021 Duinweg 17: herbouw bijgebouw in strijd regels ro

 

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie verwijzen wij naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 13 januari 2021.