Realiseren van een aanbouw en plaatsen van dakkapel Dorpsweg 15

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het realiseren van een aanbouw en het plaatsen van een dakkapel op het adres Dorpsweg 15 in Ritthem (15-04-2021).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag

Naar boven