Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 12041Beschikkingen | afhandelingGemeente Harderwijk - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden woning - Alberdingk Thijmlaan 34, Harderwijk

Verleende omgevinsgvergunning (reguliere procedure)

5-1-2021 Alberdingk Thijmlaan 34: uitbreiden woning

 

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie verwijzen wij naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 13 januari 2021.