Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 12024Beschikkingen | aanvraagGemeente Harderwijk - aanvraag omgevingsvergunning - eenzijdige nokverhoging achterzijde - Couperuslaan 53, Harderwijk

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

6-1-2021 Couperuslaan 53: eenzijdige nokverhoging achterzijde

 

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact.

Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/ofinrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie verwijzen wij naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 13 januari 2021.