Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 11999Beschikkingen | aanvraagGemeente Harderwijk - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen bijgebouw - Ooster Mheenweg 9A, Harderwijk

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

31-12-2020 Ooster Mheenweg 9A: vervangen bijgebouw in strijd regels ro

 

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact.

Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/ofinrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie verwijzen wij naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 13 januari 2021.