Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 11997Beschikkingen | aanvraagGemeente Harderwijk - aanvraag omgevingsvergunning - 2 woningen en inrit - Elsweg/Grensweg, Harderwijk

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

31-12-2020 Elsweg/Grensweg: 2 woningen in strijd regels ro en inrit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact.

Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/ofinrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

 

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie verwijzen wij naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 13 januari 2021.