Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 119911Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan Rodenburg kavel KJ-09 (nabij Rodenburgseweg nr. 31) 5473 RM te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 14-04-2021

 

Het oprichten van een woonhuis met bijgebouw

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 21 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze