Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2021, 11907Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Smeijersdijk 1 a in Zuna

Op 11 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning voorhet plaaten van een nieuwe dieselolietank op locatie Smeijersdijk 1 a in Zuna.De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20210022.De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Milieu (vergunning)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.