Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 119019Beschikkingen | afhandelingBesluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Ganzenwei 4 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op een garage is verleend.

Ons kenmerk: 146145

Locatie(s)

De Ganzenwei 4

Verzenddatum besluit

12 april 2021

Bezwaarmogelijkheid

De beschikking ligt in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre, ter inzage. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost Brabant in 's- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.