Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 119013Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Leenderweg 4 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 7 april 2021 een aanvraag hebben ontvangen om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een aarden wal, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Ons kenmerk: 177561

Locatie(s)

Leenderweg 4

Inzage

De aanvraag ligt gedurende de vergunningprocedure ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen op deze aanvraag. Het indienen van een zienswijze is pas mogelijk indien er sprake is van een ontwerp. Dit ontwerp wordt nog gepubliceerd.