Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 118985Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Jacob Bakkerstraat 17, 1648KN De Goorn

Op 13 april 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor plaatsen van twee dakkapellen op het perceel Jacob Bakkerstraat 17, 1648KN De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000111. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.