Gemeenteblad van Lisse

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseGemeenteblad 2021, 118584Beschikkingen | afhandelingMobiele puinbreker - Heereweg 350 te Lisse

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Puinkorrel Kampen B.V. te Kampen zich gemeld.

De melding gaat over het gebruik van een mobiele breker voor de locatie voor breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij sloop. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 3 mei 2021 tot en met 3 augustus 2021 2 dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 14 april 2021 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt.

Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op deze melding.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071‑4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-010525