Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 118459Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van gesloten bronsystemen - Oliestraat 133, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het realiseren van gesloten bronsystemen (zaaknr.: Z/21/277966)

Locatie: Oliestraat 133, 5361 GM Grave

Datum ontvangen: 13 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277