Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 118310Beschikkingen | afhandelingBesluit intrekking omgevingsvergunning Middelpad 6, 5388 PG Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het besluit uitgebreide procedure:

Intrekken omgevingsvergunning van 11-10-2017 voor het verbouwen van een woningen.

Verzenddatum: 14-04-2021

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

 

Heesch, 21 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze