Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2021, 118067Beschikkingen | afhandeling2021WB0131 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken

Locatie : Zoomvlietweg 12, 4726 TC Heerle

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw

Registratienummer : 2021WB0131

Publicatiedatum : 16-4-2021

U kunt tegen dit besluit geen bezwaar maken.