Aanwijsbesluit locosecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden;

 

 

gelet op artikel 106 van de Gemeentewet;

 

 

 

 

 

BESLUIT:

 

 

dat vervanging van de gemeentesecretaris in de hierna vermelde volgorde plaatsvindt:

 

 

1e loco-secretaris: H.T.A. Thijs-Driessen, afdelingshoofd ontwikkeling en dienstverlening.

 

2e loco-secretaris: P.H.J. Klapdoor, afdelingshoofd bedrijfsvoering.

 

Het besluit van 27 juni 2017 wordt per gelijke datum ingetrokken.

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 april 2021.

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de secretaris,

mr. R.P.B.M. Brekelmans

de burgemeester

mw. A.J.M.H. van de Ven

Naar boven