Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 117688Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van hekwerk, De Veken 207e Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 2 april 2021 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het plaatsen van hekwerk op het perceel De Veken 207e, 1716 KJ Opmeer.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl