Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 117618Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Aan de Veldkoul 1, 6265BE Sint Geertruid

Betreft: plaatsen tuinkas in achtertuin, cat 1

Locatie: Aan de Veldkoul 1, 6265BE Sint Geertruid

Ontvangstdatum: 12 april 2021

Kenmerk: 2021-002744

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.