Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 117608Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, CDR00 B 1947 langs Kerkstraat 2 Cadier en Keer

Betreft: het kappen van een zieke Kastanjeboom

Locatie: CDR00 B 1947 langs Kerkstraat 2 Cadier en Keer

Ontvangstdatum: 12 april 2021

Kenmerk: 2021-002713

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.