Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 117518Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - afvoeren van 4 stuks 9m3 containers met hout en restafval - Maasstraat 12, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het afvoeren van 4 stuks 9m3 containers met hout en restafval (zaaknr.: Z/21/277803)

Locatie: Maasstraat 12, 5361 GG Grave

Datum ontvangen: 11 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277