Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 117496Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Sprinkstraat 25A, 6269AM Margraten

Betreft: het verbouwen van de begane grond (winkel) tot woonappartement, cat 4

Locatie: Sprinkstraat 25A, 6269AM Margraten

Ontvangstdatum: 11 april 2021

Kenmerk: 2021-002641

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.