Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 11749Beschikkingen | aanvraagOosterhesselen - Verl Hoogeveense Vaart: voor het vervangen van een brug tussen Geesbrug en Zwinderen (aanvraag)

Omgevingsvergunning – ontvangst aanvraag

 

Het betreft de locatie kadastraal bekend gemeente M, sectie M, nr. 360

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze aanvraag om een omgevingsvergunning binnen is gekomen, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag volgt de reguliere voorbereidingsprocedure.

 

Ontvangen op 7 januari 2021.

 

Zaak 3646-2021