Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 117457Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kerkstraat 2 sectie E nr. 1879, 5476 KA te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 12-04-2021

 

Het plaatsen van een zend-installatie en handelen met gevolgen voor beschermde monumenten

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 21 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze