Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 117452Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Limburgerstraat 68, 6267CG Cadier en Keer

Betreft: het plaatsen van een dakkapel

Locatie: Limburgerstraat 68, 6267CG Cadier en Keer

Ontvangstdatum: 10 april 2021

Kenmerk: 2021-002640

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.