Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 117450Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 59, 5473 AP te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 12-04-2021

 

Opslag roerende zaken mbt afvoeren asbest

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 21 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze