Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 117434Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - Addendum bij de Beleidsregel Buitenplanse Afwijkingsmogelijkheden Gemeente Gulpen-Wittem 2015

OVERIGE BESLUITEN

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Verordeningen

 

 

 

Addendum bij de Beleidsregel

‘Buitenplanse Afwijkingsmogelijkheden Gemeente Gulpen-Wittem 2015’

 

Aan de beleidsregel wordt een artikel toegevoegd om het afwijken van het gebruik voor het omvormen van bestaande bebouwing naar woningen onder voorwaarden mogelijk te maken.

6 april 2021

Inzien

RECHTSMIDDELEN

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.