Wielenlaan 95 te Boornzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van een recreatiewoning (OV 20210114)

Op 06 april 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 21 mei 2021. De aanvraag betreft het uitbreiden van een recreatiewoning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven