Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 115457Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Scheulderdorpsstraat 36, 6307PC Scheulder

Betreft: het verbreden van de bestaande inrit

Locatie: Scheulderdorpsstraat 36, 6307PC Scheulder

Ontvangstdatum: 9 april 2021

Kenmerk: 2021-002623

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.