Gemeenteblad van Brielle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleGemeenteblad 2021, 115439Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving activiteitenbesluit

 

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

 

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2021 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

 

Detailhandel

 • 1.

  Thoelaverweg 1, 3231 KD Brielle, Jumbo Supermarkt (418458)

   

(Glas)tuinbouw

 • 1.

  Kloosterweg 16, 3232 LC Brielle, A.B. Noordermeer (414446)

 • 2.

  Tuindersweg 10, 3237 MB Vierpolders, Brieljant Inplant (316114)

   

Overige op- en overslag

 • 1.

  Seggelant-Oost 1, 3237 MH Vierpolders, P. van Adrighem en Zn. (407347)

   

Voedingsmiddelenindustrie incl. vlees- en visverwerkers

Seggelant-Zuid 6B, 3237 ME Vierpolders, Brandzaak Koffie B.V. (958988)

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.