Wijziging Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, het Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021 en artikel 6 van de Subsidieverordening waardevolle panden gemeente Veere 2017;

overwegende, dat het doelmatig is de bevoegdheid subsidie te verlenen, vast te stellen en uit te betalen op grond van de Subsidieverordening waardevolle panden gemeente Veere 2017, te mandateren aan de algemeen directeur en het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;

 

besluit:

 

aan de algemeen directeur en het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling de bevoegdheid te mandateren om subsidie te verlenen, vast te stellen en uit te betalen op grond van de Subsidieverordening waardevolle panden gemeente Veere 2017.

Dit mandaat wordt opgenomen in het register behorend bij het Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021 onder nummer 24 bij hoofdstuk 5.

 

en

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021;

overwegende, dat het doelmatig is de algemeen directeur, het Afdelingshoofd Openbare Ruimte, de Senior Toezichthouder Openbare Ruimte en de medewerker grondzaken van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen bij de aanwijs door het Kadaster van bestaande grenzen dan wel de aanwijs aan het Kadaster van nieuw te vormen grenzen ten gevolge van aan- en verkopen door de gemeente;

 

besluit:

 

de algemeen directeur, het Afdelingshoofd Openbare Ruimte, de Senior Toezichthouder Openbare Ruimte en de medewerker grondzaken van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen bij de aanwijs door het Kadaster van bestaande grenzen dan wel de aanwijs aan het Kadaster van nieuw te vormen grenzen ten gevolge van aan- en verkopen door de gemeente.

De machtiging wordt opgenomen in het register behorend bij het Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021 onder nummer 18 bij hoofdstuk 6a.

 

Aldus vastgesteld op 6 april 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Veere,

de secretaris, de burgemeester,

 

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven