Nabij Heerenhoogweg 46A te Wijckel(Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4021): aanvraag vergunning aanplanten en onderhouden/kweken van haagplanten t.b.v. K

Op 07-apr-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het aanplanten en onderhouden/kweken van haagplanten t.b.v. Kwekerij Deinum v.o.f..

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven