Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 115179Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Carolusweg 1, 6247CV Gronsveld

Betreft: het bouwen van een schuilgelegenheid

Locatie: Carolusweg 1, 6247CV Gronsveld

Ontvangstdatum: 7 april 2021

Kenmerk: 2021-002616

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelingen uitvoeren in een natuurgebied

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.