Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 115142Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlening objectvergunning - plaatsen van een hijskraan - het parkeerterrein van de Jumbo (ongeveer 5 haakse parkeerplaatsen), Grave

Objectvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond van artikel 2:10 van de A.P.V. door de gemeente Grave een objectvergunning is verleend.

Voor : het plaatsen van een hijskraan

Locatie : het parkeerterrein van de Jumbo (ongeveer 5 haakse parkeerplaatsen)

Datum : 14 april 2021

Datum verzending : 9 april 2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.