Ingekomen sloopmelding, Dommelsedijk (N397) in Westerhoven, slopen van een duikerbrug t.b.v. de aanleg van de N69

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-0387

Meldingsdatum: 12 maart 2021

Omschrijving: Dommelsedijk (N397) in Westerhoven, slopen van een duikerbrug t.b.v. de aanleg van de N69

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven