Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 114187Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning 't Dorp 94, 5384 MD te Heesch

Datum ontvangst: 08-04-2021

 

Het vervangen van 3 reclameuitingen en plaatsen terrasschermen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 14 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze