Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 113232Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel – standplaatsvergunning verleend voor Markt in Beesel voor zaterdagen tussen 15 en 21 uur

Het college van B&W heeft op 26 maart 2021 een standplaatvergunning afgegeven voor de verkoop van friet en snacks op zaterdagen tussen 15:00 en 21:00 uur op de markt in Beesel met ingang van 3 april 2021 (verzenddatum 26 maart 2021).

Een bezwaarschrift kan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.