Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 113167Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel – standplaatsvergunning verkoop ijs bij het veerpont Beesel tussen 31 maart en 12 september 2021

Het college van B&W heeft op 30 maart 2021 een standplaatvergunning afgegeven voor de verkoop van ijs bij het veerpont te Beesel op 56 dagdelen gelegen tussen 30 maart 2021 en 12 september 2021.

Een bezwaarschrift kan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.