Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 113078Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van woning en het vergunningvrij realiseren van een bijkeuken - Zaalheuvelweg 19, Velp NB

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van woning en het vergunningvrij realiseren van een bijkeuken (zaaknr.: Z/21/275583)

Locatie: Zaalheuvelweg 19, 5363 TE Velp NB

Datum verzending: 9 april 2021

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave Postbus 7, 5360 AA Grave.

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.