Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 112413Beschikkingen | aanvraagBeurtschip 1-3 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Beurtschip 1-3, wijzigen kantoorruimte naar woonruimte

Verzonden 6 april 2021