Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 112405Beschikkingen | afhandelingNachtegaal 146 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING

 

VOORGENOMEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om medewerking te verlenen aan de volgende aanvraag

 

Nachtegaal 146, revisie gebruiksvergunning

 

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken, met ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende zes weken –16 april 2021 @ t/m 27 mei 2021- ter inzage en bestaat gedurende deze periode de mogelijkheid om zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit.

 

TER INZAGE

U kunt stukken en plannen die ter inzage liggen (tenzij anders vermeld) inzien in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn. Het stadhuis is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag is het stadhuis tot 20.00 uur open.

 

ZIENSWIJZE

Indien u het niet eens bent met de ontwerpbesluiten, kunt u als belanghebbende uw zienswijze kenbaar maken. Indien het een omgevingsvergunning betreft, kan een ieder zijn zienswijze kenbaar maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van de gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. U kunt ook uw zienswijze kenbaar maken door contact op te nemen met de gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200 of per email gemeente@hoorn.nl.