Gemeenteblad van Westland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandGemeenteblad 2021, 112334Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor het graven van een waterberging, Hoenderparklaan 142 te Kwintsheul

Burgemeester en wethouders van Westland maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen op 25 februari 2021

Dossiernummer: W-AV-2021-0609

Omschrijving: het graven van een waterberging

Locatie: Hoenderparklaan 142 te Kwintsheul

Activiteit(en):

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Dat betekent dat u tegen deze aanvraag geen zienswijze naar voren kunt brengen, geen bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Westland gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

Vragen?

Heeft u een vraag neemt u dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via consulenten@gemeentewestland.nl of bedrijven@gemeentewestland.nl of telefonisch via 14 0174.