Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 112199Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor Bijgebouw Kempenweg 58, Kempenweg 58, 6125AG Obbicht

Locatie: Kempenweg 58, 6125AG Obbicht

Ontvangstdatum: 30 maart 2021

Kenmerk: 2021-002129

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.