Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 11218Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Sportlaan 3 b in Moordrecht

Op 11 januari 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2020311877 voor het plaatsen van een zendmast op de locatie Sportlaan 3 b in Moordrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.