Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 112149Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Westeinde 113, 1601BL Enkhuizen

Op 11 maart 2021 is een aanvraag ontvangen voor aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein op locatie Westeinde 113, 1601BL Enkhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000038. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • Parkeerlocatie

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Enkhuizen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen