Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 111898Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Breeuwhamer 21, 1648HG De Goorn

Op 7 april 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor plaatsen trafostation op het perceel Breeuwhamer 21, 1648HG De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000068. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.