Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 111778Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Rietwijkerstraat 42-H 1059XB Amsterdam

Adres: Rietwijkerstraat 42-H 1059XB Amsterdam

Omschrijving: veranderen van de indeling door middel van een muurdoorbraak op de begane grond van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning

Datum ontvangst: 17-03-2021

Zaaknummer: Z2021-Z001729

OLO nummer: 5916227

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.