Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 111696Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Van Baerlestraat 53-2 1071AR Amsterdam

Adres: Van Baerlestraat 53-2 1071AR Amsterdam

Omschrijving: veranderen van de indeling door middel van een muurdoorbraak op de derde verdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning

Datum ontvangst: 15-03-2021

Zaaknummer: Z2021-Z001694

OLO nummer: 5911995

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.