Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 111608Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Zuid-Spierdijkerweg 57, 1641LC Spierdijk

Op 31 maart 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor gedeeltelijk slopen bebouwing en bouwen nieuwe woning op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 57, 1641LC Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000055. De aanvraag betreft:

  • slopen op grond van ruimtelijke regels

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.