Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 111543Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Oude Looiersstraat 7A 1016VG Amsterdam

Adres: Oude Looiersstraat 7A 1016VG Amsterdam

Omschrijving: kappen van een boom in de achtertuin

Datum ontvangst: 02-04-2021

Zaaknummer: Z2021-C002041

OLO nummer: 5967423

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.